Acest site web colectează anumite date cu caracter personal ale utilizatorilor săi.

Acest document poate fi tipărit utilizând comanda de tipărire din setările oricărui browser.

Rezumatul politicii

Datele cu caracter personal prelucrate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Comentariu conținut

Sistem de comentarii gestionat direct

Date cu caracter personal: nume de familie; e-mail; prenume; site web

Contactați utilizatorul

Formular de contact

Date cu caracter personal: nume de familie; e-mail; prenume

Listă de corespondență sau buletin informativ

Date cu caracter personal: oraș; e-mail; provincie

Gestionarea etichetelor

Manager de etichete Google

Date cu caracter personal: Date de utilizare

Gestionarea adreselor și trimiterea mesajelor prin e-mail

Mailchimp

Date cu caracter personal: e-mail

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

AddThis, buton „Pin it” și widgeturile sociale ale Pinterest și butonul Îmi place și widgeturile sociale ale Facebook

Date cu caracter personal: Module cookie; Date de utilizare

Protecție împotriva SPAM

Akismet

Date cu caracter personal: diferite tipuri de date, după cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului

Publicitate

Audiență asemănătoare Facebook

Date cu caracter personal: Date de utilizare; Instrument de localizare

Direcționare în funcție de remarketing și de comportament

Facebook Remarketing

Date cu caracter personal: Date de utilizare; Instrument de localizare

Public personalizat Facebook

Date cu caracter personal: e-mail; Instrument de localizare

Statistică

Google Analytics

Date cu caracter personal: Module cookie; Date de utilizare

Monitorizarea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook)

Date cu caracter personal: Date de utilizare; Instrument de localizare

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Widget Google Maps și Widget Video YouTube

Date cu caracter personal: Module cookie; Date de utilizare

Google Fonts

Date cu caracter personal: Date de utilizare; diferite tipuri de date, după cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului

Font Awesome

Date cu caracter personal: Date de utilizare

Informații despre cum puteți renunța la anunțurile publicitare bazate pe interese

În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, utilizatorii pot citi mai multe despre cum pot să dezactiveze publicitatea bazată pe categorii de interese în secțiunea corespunzătoare a Politicii privind modulele cookie.

Informații de contact

Operatorul de date cu caracter personal

B&G srl – Via del Piombo, 7 – 06134 Perugia (Italia)
Adresa de e-mail a operatorului de date: customerservice@limmi.it

Politică completă

Operatorul de date cu caracter personal

B&G srl – Via del Piombo, 7 – 06134 Perugia (Italia)
Adresa de e-mail a operatorului de date: customerservice@limmi.it

Tipuri de date colectate

Printre datele cu caracter personal colectate de acest site web, independent sau prin intermediul unor terțe părți, se numără: prenume; nume de familie; e-mail; provincie; oraș; site web; module cookie; date de utilizare.

Detalii complete cu privire la fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau în cazul datelor de utilizare, pot fi colectate automat în timpul utilizării acestui site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca acest site web să furnizeze serviciul. În cazurile în care acest site web indică anumite date ca fiind opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității serviciului sau a funcționării sale.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze operatorul de date.
Orice utilizare a modulelor cookie – sau a altor instrumente de localizare – de către acest site sau de către operatorii de date ai serviciilor terților utilizate de acest site, dacă nu se specifică altfel, are scopul de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, în plus față de scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind modulele cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le difuza, exonerând operatorul de date de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate

Modalități de prelucrare

Operatorul de date va lua măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea se realizează folosind instrumente informatice și/sau telematice, cu metode organizatorice și logice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă operatorul de date, în unele cazuri, alte părți implicate în organizarea acestui site web (personal administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizori de servicii tehnice terți, curieri poștali, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, de asemenea, dacă este necesar, persoane împuternicite să efectueze prelucrarea datelor de către operatorul de date. Lista actualizată a persoanelor împuternicite poate fi solicitată întotdeauna operatorului de date cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrării

Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

În orice caz, este întotdeauna posibil să solicitați operatorului de date cu caracter personal să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este prevăzută de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile operaționale ale operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați operatorul de date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât țara în care se află utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la locul în care are loc prelucrarea, utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic pentru transferul datelor în afara Uniunii Europene sau a unei organizații internaționale de drept internațional public sau care este formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate adoptate de operatorul de date pentru a proteja datele.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus se face prin examinarea secțiunii acestui document referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la operatorul de date prin contactarea acestuia utilizând datele de contact indicate la început.

Perioada de păstrare

Datele sunt prelucrate și stocate pe durata necesară scopurilor pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, operatorul de date cu caracter personal poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până la revocarea acestui consimțământ. În plus, operatorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pe o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestei perioade, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopurile prelucrării datelor colectate

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite operatorului de date să furnizeze serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă la cereri sau acțiuni de executare, să protejeze drepturile și interesele sale (sau pe ale utilizatorilor sau ale terților), să identifice orice activități rău intenționate sau frauduloase, precum și în următoarele scopuri: Contactarea Utilizatorului, managementul adreselor și trimiterea de mesaje prin e-mail, comentarea conținutului, statistică, interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe, vizualizarea conținutului de pe platformele externe, protecția împotriva SPAMULUI, managementul etichetelor, direcționare în funcție de remarketing și de comportament și publicitate.

Pentru a obține informații detaliate cu privire la scopurile prelucrării și cu privire la Datele cu caracter personal prelucrate în fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunea „Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Comentariu conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să facă publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestui site web.

În funcție de setările stabilite de către operatorul de date, utilizatorii pot, de asemenea, să lase comentariul și anonim. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate de utilizator includ adresa de e-mail, aceasta ar putea fi utilizată pentru a trimite notificări cu privire la comentariile referitoare la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar și în cazul în care utilizatorii nu folosesc serviciul de comentarii, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat serviciul de comentarii.

Sistem de comentarii gestionat direct (Acest site web)

Acest site web are propriul sistem de comentare a conținutului.

Date cu caracter personal prelucrate: nume de familie; e-mail; prenume; site web.

Contactați utilizatorul

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, utilizatorul consimte la folosirea acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, de devize sau de orice altă natură indicate de antetul formularului.

Date cu caracter personal prelucrate: nume de familie; e-mail; prenume.

Listă de corespondență sau buletin informativ (acest site web)

Prin înregistrarea la lista de corespondență sau la buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului este inclusă automat într-o listă de persoane de contact cărora le pot fi trimise mesaje prin e-mail care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale, referitoare la acest site web. Adresa de e-mail a utilizatorului poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

Date cu caracter personal prelucrate: oraș; e-mail; provincie.

Gestionarea etichetelor

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a etichetelor sau scripturilor utilizate pe acest site web.

Utilizarea acestor servicii implică transmiterea de date ale utilizatorului prin intermediul lor și, dacă este cazul, păstrarea acestora.

Google Manager de etichete (Google Ireland Limited)

Google Manager de etichete este un serviciu de gestionare a etichetelor oferit de Google Ireland Limited.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare.
Locul prelucrării: Irlanda – Politica de confidențialitate.

Gestionarea adreselor și trimiterea mesajelor prin e-mail

Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date cu adrese de e-mail de contact, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru comunicarea cu utilizatorul.

De asemenea, aceste servicii vă pot permite să colectați date referitoare la data și ora la care mesajele sunt afișate de către utilizator, precum și la interacțiunea utilizatorului cu acestea, cum ar fi informații despre clicurile pe linkurile introduse în mesaje.

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Mailchimp este un serviciu de administrare a adreselor și de e-mail oferit de Intuit Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: e-mail.
Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu rețelele sociale sau cu alte platforme externe, direct de pe paginile acestui site web.

Interacțiunile și informațiile dobândite de acest site web sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

Se recomandă să vă deconectați de la serviciile respective pentru a vă asigura că datele prelucrate pe acest site web nu sunt legate de profilul de utilizator.

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis este un serviciu furnizat de Oracle Corporation care afișează un widget ce permite interacțiunea cu rețele și platforme sociale externe și partajarea conținutului acestui site web.

În funcție de configurație, acest serviciu poate afișa widgeturi aparținând unor terțe părți, cum ar fi managerii rețelelor sociale pe care se partajează interacțiuni. În acest caz, terții care furnizează widgetul vor cunoaște, de asemenea, interacțiunea efectuată și de datele de utilizare referitoare la paginile pe care este instalat acest serviciu.

Date cu caracter personal prelucrate: Module cookie; Date de utilizare.
Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Butonul „Pin it” și widgeturile sociale Pinterest (Pinterest)

Butonul „Pin it” și widgeturile sociale Pinterest sunt servicii de interacțiune cu platforma Pinterest, furnizate de Pinterest Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: Module cookie; Date de utilizare.
Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Butonul Îmi place și widgeturile sociale Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul „Îmi place” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: Module cookie; Date de utilizare.
Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Protecție împotriva SPAM

Acest tip de servicii analizează traficul acestui site web, putând conține date cu caracter personal ale utilizatorilor, pentru a-l filtra de părți de trafic, mesaje și conținut recunoscute ca SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet este un serviciu de protecție împotriva SPAM oferit de Automattic Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, după cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului
Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Publicitate

Acest tip de serviciu vă permite să utilizați datele de utilizator în scopurile comunicării comerciale. Aceste comunicări sunt afișate pe acest site sub formă de bannere și alte forme de publicitate, inclusiv în legătură cu interesele utilizatorului.

Acest lucru nu înseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt indicate mai jos.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza instrumentele de localizare pentru a identifica utilizatorul sau pot folosi tehnica de behavioral retargeting, adică afișarea de publicitate adaptată intereselor și comportamentului utilizatorului, detectată și în afara acestui site web. Pentru mai multe informații, consultați politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.

În general, serviciile de acest tip oferă posibilitatea de a dezactiva localizarea. În plus față de orice funcții de renunțare oferite de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, puteți citi mai multe despre cum să dezactivați publicitatea bazată pe categorii de interese în secțiunea „Cum să dezactivați publicitatea bazată pe categorii de interese” a acestui document.

Audiență asemănătoare Facebook: Facebook Ireland Ltd

Audiența asemănătoare Facebook este un serviciu de publicitate și targeting comportamental furnizat de Facebook Ireland Ltd, care utilizează datele colectate prin intermediul serviciului de audiență personalizată al Facebook pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportamente similare cu cele ale utilizatorilor care se află deja pe o listă de audiență personalizată pe baza utilizării anterioare a acestui site web sau a interacțiunii lor cu conținutul relevant prin intermediul aplicațiilor și serviciilor Facebook.

Pe baza acestor date, anunțurile personalizate vor fi afișate utilizatorilor sugerați de un public Facebook similar.

Utilizatorii pot alege să nu utilizeze modulele cookie Facebook pentru a personaliza anunțurile accesând această pagină de renunțare.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de localizare.
Locul prelucrării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare.

Direcționare în funcție de remarketing și de comportament

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame bazate pe utilizarea anterioară a acestui site web.

Această activitate este facilitată de localizarea datelor de utilizare și de utilizarea instrumentelor de monitorizare pentru a colecta informații care sunt apoi transferate partenerilor care gestionează activitățile de direcționare în funcție de remarketing și de comportament.

Unele servicii oferă o opțiune de remarketing pe baza listelor de adrese de e-mail.

În plus față de caracteristicile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, utilizatorul poate renunța accesând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

Utilizatorii pot alege, de asemenea, să nu participe la anumite funcții publicitare prin intermediul opțiunilor corespunzătoare de configurare a dispozitivului, cum ar fi opțiunile de configurare a publicității pentru dispozitive mobile sau configurația generică a publicității.

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament oferit de Facebook Ireland Ltd, care face legătura între activitatea acestui site web și rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de localizare.
Locul prelucrării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare.

Public personalizat Facebook (Facebook Ireland Ltd)

Public personalizat Facebook este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament oferit de Facebook Ireland Ltd, care conectează activitatea acestui site cu rețeaua de publicitate Facebook.

Utilizatorii pot alege să nu utilizeze modulele cookie Facebook pentru a personaliza anunțurile accesând această pagină de renunțare.

Date cu caracter personal prelucrate: e-mail; Instrument de localizare.
Locul prelucrării:Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare.

Statistică

Serviciile conținute în această secțiune permit operatorului de date cu caracter personal să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează datele cu caracter personal colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării acestui site web, al compilării rapoartelor și al partajării acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate utiliza datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din rețeaua sa de publicitate.

Date cu caracter personal prelucrate: Module cookie; Date de utilizare.
Locul prelucrării:Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare.

Monitorizarea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) (Facebook Ireland Ltd)

Monitorizarea conversiilor anunțurilor Facebook (pixel Facebook) este un serviciu statistic furnizat de Facebook Ireland Ltd, care leagă datele din rețeaua de publicitate Facebook de acțiunile întreprinse în cadrul acestui site web. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite anunțurilor Facebook, Instagram și Audience Network.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; Instrument de localizare.
Locul prelucrării: Irlanda – Politica de confidențialitate.

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu permite vizualizarea conținutului găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web și interacțiunea cu acestea.

Dacă este instalat un serviciu de acest tip, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților operat de Google Inc., care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Module cookie; Date de utilizare.
Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizionare a conținutului video operat de Google Inc., care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Module cookie; Date de utilizare.
Locul prelucrării: SUA – Politica de confidențialitate.

Google Fonts

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilurilor de caractere, operat de Google LLC sau Google Ireland Limited, în funcție de locul în care este utilizat acest site web, care permite acestui site web să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare; diferite tipuri de date, după cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul prelucrării:Statele Unite – Politica de confidențialitate; Irlanda – Politica de confidențialitate.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome este un serviciu de vizualizare a stilurilor de caractere, operat de Fonticons, Inc., care permite acestui site web să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Date de utilizare.
Locul prelucrării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Informații despre cum puteți renunța la anunțurile publicitare bazate pe interese

În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, utilizatorii pot citi mai multe despre cum pot să dezactiveze publicitatea bazată pe categorii de interese în secțiunea corespunzătoare a Politicii privind modulele cookie.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de operatorul de date.

În special, utilizatorul are dreptul:

Detalii privind dreptul la opoziție

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea puterilor publice cu care este învestit operatorul de date sau pentru a urmări un interes legitim al operatorului de date, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorii sunt informați că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, pot contesta prelucrarea fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a exercita drepturile utilizatorului, utilizatorii pot adresa o solicitare folosind datele de contact ale operatorului de date indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și prelucrate de operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz, în termen de o lună.

Politica privind modulele cookie

Acest site web utilizează instrumente de localizare. Pentru a afla mai multe, utilizatorul poate consulta Politica privind modulele cookie.

Informații suplimentare despre prelucrare

Apărarea unui drept în instanță

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi folosite de către operatorul de date în instanță sau în etapele pregătitoare pentru eventuala pregătire a acestuia pentru apărarea împotriva abuzurilor în ceea ce privește utilizarea acestui site web sau a serviciilor conexe de către utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că operatorul de date poate fi obligat să divulge datele prin ordinul autorităților publice.

Informații specifice

La cererea utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la anumite servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Registrul de sistem și întreținerea

Pentru nevoile legate de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe utilizate de acesta, pot colecta registre de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt incluse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment operatorului de date cu caracter personal, folosind datele de contact.

Răspuns la solicitările „Do Not Track”

Acest site web nu acceptă solicitări „Do Not Track”.

Pentru a afla dacă serviciile terților utilizate le acceptă, utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date cu caracter personal își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment prin notificarea utilizatorilor pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări utilizatorilor prin intermediul datelor de contact aflate în posesia sa. Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină frecvent, făcând referire la data ultimei modificări, indicată în partea de jos.

Dacă modificările se referă la prelucrarea al cărei temei juridic este consimțământul, operatorul de date va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date cu caracter personal (sau date)
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care, direct sau indirect, inclusiv în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personal, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare
Acestea sunt informațiile colectate automat prin intermediul acestui site web (de asemenea, prin aplicații terțe integrate în acest site web), inclusiv: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de către utilizator care se conectează cu acest site web, adresele în notația URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența de pagini consultate, parametrii referitori la sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.

Utilizator
Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoana vizată
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator (sau Persoana împuternicită)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date cu caracter personal, astfel cum se prevede în prezenta politică de confidențialitate.

Operator de date cu caracter personal (sau operator de date)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)
Instrumentul hardware sau software prin intermediul căruia sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Serviciul
Serviciul furnizat de acest site web, astfel cum este definit în termenii corespunzători (dacă există) de pe acest site web/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, orice trimitere la Uniunea Europeană conținută în prezentul document se înțelege a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Modulele cookie
Modulele cookie sunt instrumente de localizare care constau în fișiere mici de date stocate în browserul utilizatorului.

Instrument de localizare
Instrument de localizare înseamnă orice tehnologie – de exemplu, module cookie, identificatori unici, semnalizatoare web, scripturi încorporate, e-tag și fingerprinting – care permite localizarea utilizatorilor, de exemplu, prin colectarea sau salvarea de informații pe dispozitivul utilizatorului.

Referințe juridice
Această politică de confidențialitate este elaborată pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv a art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, această politică de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site web.

Ultima modificare: 29.04.2021

iubenda găzduiește acest conținut și colectează numai datele cu caracter personal strict necesare furnizării acestuia.